Pensament conceptual

Troba la persona pautes, relacions o models? Aconsegueix fer un tot de les diferents parts? Troba noves formes de veure les coses?

Definició.

Pensament conceptual és l'habilitat per identificar en les situacions pautes o relacions que no són òbvies o identificar punts clau en situacions complexes. Inclou la utilització d'un raonament creatiu, inductiu o conceptual.

 • Utilitza criteris bàsics, el sentit comú i les experiències viscudes per identificar problemes.
 • Reconeix quan una situació present és igual o similar a una situació passada i com s'ha d'actuar davant la mateixa.
 • Actua amb criteris de sentit comú i aprofita la seva experiència.
 • Identifica pautes, tendències o llacunes en la informació que utilitza.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Analitza les situacions presents utilitzant els coneixements teòrics o adquirits amb l'experiència.
 • Aplica les eines adients per interpretar i donar resposta a les situacions.
 • Sap identificar les relacions o incoherències existents en un conjunt de dades o informació.
 • Utilitza i adapta adequadament els conceptes o principis complexos apresos.

 • Fa que les situacions o idees complexes estiguin clares, siguin simples i comprensibles.
 • Avalua les situacions presents tenint en compte experiències, eines o coneixements teòrics complexos.
 • Aprofundeix en la informació i es preocupa d'anar més enllà del seu entorn immediat o la seva àrea de treball.
 • Integra idees, dades claus i observacions, presentant-los de forma clara i útil. Redefineix en una forma més senzilla els coneixements o les dades existents.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • S'assegura que les idees complexes estiguin clares pels altres i que el seu equip ho entengui i comprengui.
 • Per explicar situacions o resoldre problemes, desenvolupa i crea conceptes nous (no apresos en la formació o experiència prèvia) i que no resulten obvis per als altres.
 • Identifica i crea solucions innovadores per donar resposta a les necessitats del mercat.
 • Desenvolupa conceptes novedosos i creatius per resoldre problemes estratègics i globals del negoci.