Pensament analític

Entén la persona les relacions causa-efecte?

Definició.

Pensament analític és la capacitat d'entendre una situació, desagregant-la en petites parts o identificant les seves implicacions pas a pas. Inclou organitzar les parts d'un problema o situació de forma sistemàtica, realitzar comparacions entre diferents elements o aspectes, i establir prioritats d'una forma racional. També inclou entendre les seqüències temporals i les relacions causa-efecte dels fets.

 • Desglossa els problemes o situacions sense atribuir-los cap valoració concreta.
 • Realitza una llista d'assumptes a tractar sense assignar-los un ordre o prioritat determinats.
 • Dedica el temps suficient per analitzar bàsicament els problemes abans de prendre una línia d'actuació.
 • Pregunta als seus companys/es o superiors/es per obtenir informació rellevant.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Descompon els problemes en parts i estableix relacions causals senzilles (A causa B).
 • Identifica els pros i contres de les decisions.
 • Marca prioritats en les feines, segons el seu ordre d'importància.
 • Busca i obté informació de diferents fonts per obtenir una visió més àmplia dels problemes i situacions.

 • Desglossa un problema complex en diferents parts.
 • És capaç d'establir vincles causals complexos entre circumstàncies diferents.
 • Reconeix vàries causes possibles d'un fet, o vàries conseqüències d'una acció o una cadena d'esdeveniments (A causa B causa C causa D).
 • Analitza les relacions entre les diferents parts d'un problema o situació per anticipar els obstacles i planifica els següents passos.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Aplica mètodes o conceptes apresos amb l'objectiu d'analitzar situacions i facilitar la presa de decisions.
 • Realitza anàlisis complexes tenint en compte múltiples variables amb una relació poc evident entre elles.
 • Utilitza diferents tècniques d'anàlisi per identificar vàries solucions, i sospesa el valor de cadascuna d'elles.
 • Descompon un problema en múltiples parts, desglossant al detall cadascuna d'elles i establint les relacions causals de les mateixes.