Orientació estratègica

Reconeix com l'estratègia afecta i es veu afectada per l'evolució de l'entorn, sector i mercat?

Definició.

Orientació estratègica és l'habilitat de vincular visions a llarg termini i conceptes amplis al treball diari. En els nivells baixos inclou la simple comprensió d'estratègies. En els nivells més alts és un sofisticat coneixement de com l'entorn en el sentit més ampli influeix en les estratègies i com aquestes, a la vegada, determinen les diferents accions/escenaris.

 • Coneix bé la seva àrea (metodologies, tècniques, etc.), però també manté una visió global, més enllà de la seva àrea d'activitat.
 • Entén bé la finalitat i objectius de la feina.
 • És capaç d'analitzar i comprendre els objectius organitzatius i les estratègies desenvolupades per altres.
 • Coneix l'estructura, la política i l'organització de la Companyia.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Relaciona la tasca que fa amb els objectius de l'Organització.
 • Té clar com es relaciona el treball amb la raó de ser de l'Organització.
 • Prioritza el treball en funció dels objectius del negoci, actua d'acord amb estratègies, metes i objectius externs, és a dir, segons el que beneficiï més a l'àrea i a l'Organització.
 • Considera la implicació del que fa en tots els àmbits de l'Organització.

 • Desenvolupa objectius, estratègies i metes a curt i mig termini, en funció de les prioritats organitzatives.
 • Orienta les activitats del dia a dia cap al llarg termini, identifica assumptes importants en el llarg termini, detecta problemes i oportunitats.
 • Desenvolupa i estableix objectius, metes o projectes a llarg termini i a gran escala, va més enllà del dia a dia i mira cap al futur.
 • Té en compte els referents del mercat per planificar la seva funció, orientant la seva activitat cap al mercat.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Estableix un pla d'acció per assolir un objectiu o visió a llarg termini i/o compartir amb altres el seu punt de vista sobre possibilitats futures del negoci, el departament o l'Organització.
 • És conscient de com evoluciona el sector i com els canvis poden afectar a l'Organització.
 • Té una visió global quan apareixen oportunitats o projectes o aplicacions a llarg termini de les activitats presents. Anticipa les possibles respostes a les diferents iniciatives.
 • Considera com es poden veure afectades les polítiques, processos i mètodes (continuats en el temps) pels canvis futurs i les tendències externes.