Creativitat

Dóna un enfocament innovador al seu treball?

Definició.

Creativitat és la capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. És l'habilitat d'establir relacions de coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.

 • Està obert a noves idees, generades pels altres.
 • Accepta les idees innovadores tot i que suposin un cert risc.
 • És atrevida en tot allò relacionat amb la innovació, sense bloquejar les idees noves de les altres persones.
 • És flexible davant les noves propostes de l'entorn.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Està preparada per provar noves i diferents solucions i per seguir un enfocament poc ortodox.
 • Genera solucions variades als problemes.
 • És capaç de sortir de la metodologia convencional, tot i que suposi un risc.
 • Està preparada ver veure més enllà de la informació disponible i dels propis coneixements, per tal de trobar solucions.

 • És innovadora i creativa quan dóna noves solucions.
 • Troba noves maneres de fer les coses davant de problemes actuals i planteja alternatives.
 • Considera allò radical o poc convencional tot i que suposi assumir riscos.
 • Supera els models preestablerts i pensa de forma oberta més enllà de la informació disponible.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Surt del marc establert a l'hora d'identificar els problemes i noves solucions.
 • Combina tècniques sinergètiques o de pensament lateral, entre d'altres.
 • Fomenta les noves idees al seu equip de col·laboradors/es.
 • Genera models que facilitin l'anàlisi i solució de problemes d'altres persones de l'Organització (col·laboradors/es, col·laterals, altres departaments).