Aprenentatge i utilització de coneixements

Actua amb curiositat per aprendre i transmetre coneixements?

Definició.

Aprenentatge i utilització de coneixements implica la inquietud i curiositat constant per aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de posar en pràctica i ampliar els coneixements tècnics, professionals o de gestió, així com transferir aquells coneixements relacionats amb el treball. La persona continua desenvolupant-se i adquirint nous coneixements "a motu propi".

 • És proactiva en la recerca i adquisició de coneixements per mantenir-se al dia en les noves eines, mètodes, enfocaments, matèries, tecnologies, etc., pròpies del seu àmbit de treball. Ex.: Assisteix a cursos de formació.
 • Utilitza els seus coneixements tècnics per resoldre dubtes i contestar a les preguntes dels altres.
 • Té inquietud per conèixer el que té al seu entorn immediat.
 • Mostra curiositat per novetats que poden afectar al seu dia a dia.
 • Concreta les fonts d'informació disponibles.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó que busca informació, es documenta i indaga en altres matèries que no coneix.
 • Divulga i posa en pràctica els coneixements que va adquirint en el seu lloc de treball.
 • Com experta en la seva matèria, actua com a suport, oferint i transmetent els seus coneixements als altres.
 • Pregunta a persones expertes per aprofundir i millorar els seus coneixements.

 • Emprèn accions per difondre noves tecnologies/metodologies en l'Organització.
 • Indaga en totes les fonts per obtenir la informació clau que li permetrà tenir una idea clara de tendències i novetats que afectin al negoci i/o mercat.
 • Recorre a persones que no estan personalment involucrades en la situació per tal de conèixer la seva perspectiva, experiència, opinió.
 • Realitza un esforç addicional a través d'un treball sistemàtic en un temps limitat per obtenir la millor informació possible.
 • Investiga a consciència, utilitzant fonts inusuals.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Escriu i publica articles sobre noves tecnologies / metodologies / productes en revistes tècniques o especialitzades.
 • Posa en marxa, personalment, procediments, tècniques o sistemes que permetin recollir informació diferent de forma habitual.
 • Extreu coneixements tant de dins com de fora de l'Organització per tenir una àmplia visió de futur i les conseqüents implicacions en el negoci.
 • Demostra un coneixement profund de les tecnologies / productes / metodologies / serveis que poden influir en el negoci, posicionant-se com un referent del mateix en l'Organització.