Orientació al client

Actua la persona en benefici del client?

Definició.

Orientació al client implica un desig d'ajudar o servir als clients/es, de satisfer les seves necessitats. Significa centrar-se en descobrir o satisfer les necessitats dels clients/es.

 • Respon a les preguntes, queixes o problemes que el client/a li planteja i el manté informat sobre l'avenç dels seus projectes (però no investiga sobre els problemes subjacents del client).
 • Manté una comunicació permanent amb el client/a per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció.
 • Ofereix al client informació útil.
 • Dóna servei al client de forma cordial.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Es responsabilitza personalment d'esmenar els problemes del client/a.
 • Resol els problemes amb rapidesa i sense presentar excuses.
 • Manté una actitud de total disponibilitat amb el client, especialment quan aquest travessa períodes difícils (per exemple: ofereix el seu telèfon particular al client, li indica com localitzar-lo o li dedica temps extra).
 • Fa més del que normalment el client/a espera.

 • Coneix el negoci del client/a i/o busca informació sobre les seves veritables necessitats anant més enllà de les inicialment expressades.
 • Adequa els productes o serveis disponibles a aquestes necessitats.
 • S'anticipa a les necessitats del client/a.
 • Assessora i dóna les alternatives al client/a que millor s'adapten a les seves necessitats.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Treballa amb una perspectiva de llarg termini a l'hora de resoldre els problemes del client/a. Si és necessari sacrifica "l'avui pel demà".
 • Actua com a consellera de confiança, involucrant-se en el procés de presa de decisions.
 • Té opinió pròpia sobre les necessitats, problemes i oportunitats d'un client/a i sobre la viabilitat de les solucions.
 • Actua segons aquesta opinió (per exemple: recomana nous i diferents enfocaments diferents als sol·licitats pel client/a).