Networking

Estableix i manté una àmplia xarxa de contactes?

Definició.

Networking és l'habilitat d'establir contactes amb un ampli ventall de persones, que els permet ajudar-se mútuament, en situacions professionals i personals. Es tracta d'un procés amb doble direcció, al donar ajuda i atenció a la nostra xarxa de contactes facilitem que ells ens ajudin.

 • Estableix contactes informals amb els altres, a més dels contactes requerits per la feina. Ex.: Té xerrades amistoses sobre la feina, els fills, l'esport, notícies, etc.
 • Es mostra oberta, accessible i amb confiança amb si mateixa en situacions socials.
 • Busca i troba oportunitats de conèixer noves persones.
 • Respon ràpidament a les peticions d'ajuda de les altres persones, tot i que no tinguin una posició jeràrquica superior o no siguin del seu equip.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Manté relacions personals sòlides amb els seus companys/es.
 • Estableix i manté una amplia xarxa de relacions cordials i amistoses amb molts individus dins i fora de la seva Organització.
 • Recorda detalls importants de cada persona (interessos, aficions, projectes en marxa) que li faciliten establir converses amb els seus contactes.
 • Considera a qualsevol persona una font d'ajuda potencial i aprofita qualsevol oportunitat per establir contactes.

 • Pren la iniciativa de millorar i enfortir les seves "relacions amistoses" amb col·legues o clients/es, fora de l'àmbit organitzatiu.
 • Participa activament en diferents esdeveniments socials.
 • És constant en el manteniment de la seva xarxa de contactes.
 • Ajuda a altres a solucionar problemes o assolir els seus objectius i comparteix la informació per facilitar la col·laboració.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • És capaç de connectar persones de diferents entorns.
 • Utilitza les seves relacions personals per aconseguir els seus objectius de treball.
 • Sol·licita aportacions o suggeriments dels altres fora del seu entorn més immediat.
 • Busca i troba oportunitats de col·laborar, amb benefici mutu, amb persones que no ho fa habitualment.