Negociació

Actua la persona per promoure l'acord?

Definició.

Negociació és l'habilitat per promoure el consens. És l'intent per fer coincidir criteris diferents, en una situació determinada, amb l'objectiu d'arribar al pacte i buscar el millor benefici.

 • Distingeix entre allò essencial que vol aconseguir, i allò accessori.
 • Sap a què pot renunciar i què és innegociable.
 • Percep els interessos del seu interlocutor/a però no els té en compte.
 • Negocia sobre els interessos propis.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Es mostra receptiva i empàtica, posant-se a la pell de l'altre i entenent què és el que vol.
 • Sap el que és negociable per al seu interlocutor/a, i quins poden ser els seus objectius mínims.
 • Té en compte el seu interlocutor/a tant en la preparació de la negociació com en el procés.
 • Busca el benefici mutu.

 • Intercanvia contrapartides i ofereix concessions a canvi d'altres avantatges i beneficis.
 • Persuadeix al seu interlocutor/a o l'altra part.
 • Li fa veure avantatges i inconvenients de cada opció (pròpia o de l'altre) i l'atrau cap a les seves posicions.
 • És capaç de tancar la negociació i arribar a un acord, verbal o escrit.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Es preocupa que el seu interlocutor o l'altra part quedi tant satisfeta com ell després del procés de negociació.
 • No imposa únicament el seu criteri, sinó que negocia des d'interessos i no des de posicions.
 • Deixa la porta oberta a futurs acords.
 • Negocia amb perspectiva de futur.