Empatia

És conscient aquesta persona d'allò que els altres senten i pensen encara que no ho diguin?

Definició.

Empatia implica saber entendre les altres persones. És l'habilitat per escoltar, entendre correctament els pensaments, sentiments o preocupacions dels altres encara que no s'expressen verbalment o s'expressen parcialment. Aquesta competència mesura la creixent complexitat i profunditat que suposa entendre les altres persones. Pot també incloure la sensibilitat intercultural.

 • Capta els sentiments d'una persona en un moment donat.
 • Percep els estats d'ànim de les altres persones.
 • Escolta atentament als altres quan acudeixen a ella.
 • Fa preguntes per confirmar els missatges que li transmeten.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Entén els sentiments/estats d'ànims dels altres i la seva raó explícita.
 • Realitza preguntes per entendre les raons i els perquè dels sentiments/estats d'ànims.
 • S'esforça i fa accions per entendre els altres.
 • Entén el significat dels missatges no verbals (gestos, to de veus, etc.).

 • Entén el sentit o el perquè les altres persones actuen en aquell moment d'una manera determinada, tot i que aquestes no ho expliquin o ho facin d'una forma incompleta o imprecisa.
 • Aconsegueix que les altres persones segueixin les seves recomanacions, utilitzant la seva comprensió dels seus sentiments.
 • Identifica les característiques generals (positives i també negatives) de les altres persones.
 • Es posa en el lloc dels seus interlocutors/es i entén les coses des de la perspectiva dels altres.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Entén els problemes de fons dels altres que no són tan evidents.
 • Comprèn les raons principals dels sentiments, preocupacions i comportaments més arrelats d'altres persones.
 • Dóna una visió completa i concreta dels punts forts i febles dels altres.
 • Aconsegueix que els altres confiïn en ella, li expliquen les seves preocupacions o dificultats.