Comunicació

Sap la persona transmetre la informació de forma entenedora?

Definició.

Comunicació suposa l'habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d'una manera clara i entenedora. Abasta des d'una transmissió d'informació fins a entrar en relació d'idees, d'interessos, etc. La comunicació pot ser oral i/o escrita i s'adreça a diferents públics.

 • Transmet i comparteix la informació quan li demanen.
 • Procura que totes les persones que estan involucrades en un problema o situació tinguin la informació pertinent.
 • S'expressa de manera estructurada i clara.
 • Adapta el llenguatge al nivell dels interlocutors. Ex.: No fa servir tecnicismes davant de públic no especialitzat.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Transmet les seves opinions i informació d'una manera clara, dinàmica i coherent.
 • S'assegura que el seu missatge és captat sense distorsions (utilitza mecanismes de seguiment propis). Ex.: Fa preguntes.
 • Escolta les opinions i preocupacions dels seus interlocutors establint feedback en la comunicació.
 • Prepara curosament les dades de la seva comunicació o presentació.

 • Utilitza diferents canals i formes de comunicació adaptant el missatge i el medi en funció de l'interlocutor/a.
 • Sap fer-se entendre i crea les xarxes de relació necessàries per obtenir la informació que és rellevant.
 • Adapta el seu discurs per atraure l'interès de les altres persones.
 • S'anticipa i es prepara per les reaccions de les altres persones.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Pot interaccionar en públic de forma efectiva.
 • Comunica adequadament en reunions, presentacions, etc.
 • Sap establir vincles i relacions afectives amb altres persones perquè donin suport el seu objectiu.
 • Té capacitat de convicció i és capaç d'impactar positivament en les altres persones.
 • Utilitza experts/es o terceres persones per impactar.