Compromís amb l'organització

Actua la persona d'acord amb l'autoritat, les necessitats i objectius de l'Organització?

Definició.

Compromís amb l'organització és la capacitat i voluntat d'orientar els propis interessos i comportaments cap a les necessitats, prioritats i objectius de la companyia. Suposa actuar de forma que s'aconsegueixin els objectius de l'Organització o se satisfacin les necessitats d'aquesta. Pot manifestar-se en posar la missió de l'empresa per davant de les preferències individuals.

 • S'esforça per adaptar-se i encaixar bé en l'Organització.
 • Respecta la manera com es fan les coses en l'Organització.
 • Comprèn i treballa pels resultats que s'esperen de la seva funció.
 • Realitza les coses tal i com s'espera d'ella.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Mostra disponibilitat a ajudar als seus companys/es, dintre i fora de la seva àrea o departament.
 • Respecta i accepta el que els seus superiors/es consideren important.
 • Expressa llaços afectius amb l'Organització.
 • Manifesta orgull de pertinença.

 • Es preocupa per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.).
 • Actua en favor de la missió i els objectius de l'Organització.
 • Pren decisions i ajusta les seves prioritats a les necessitats de l'Organització.
 • Coopera amb les altres persones en l'assoliment dels objectius organitzatius.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Posa les necessitats de la companyia per davant de les seves (identitat professional, preferències, prioritats, etc.).
 • Dóna suport a les decisions que beneficien a tota l'Organització tot i que puguin resultar impopulars a curt termini.
 • Promou la filosofia i valors de la seva Organització entre els seus col·laboradors/es.
 • Dóna suport a les decisions que beneficien a tota l'Organització tot i que vagin en contra de la seva àrea o departament a curt termini.