Autocontrol

Té la persona sentiments forts i evita manifestar-los?

Definició.

Autocontrol és la capacitat de mantenir les pròpies emocions sota control i evitar reaccions negatives davant provocacions, oposició o hostilitat per part d'altres o quan es treballa en condicions d'estrès. Igualment, implica la resistència en condicions constants d'estrès.

 • Conté les seves emocions i manté la calma.
 • Resisteix la temptació d'actuar immediatament i sense pensar.
 • Sap mantenir la calma davant una tensió habitual que es produeix a la seva feina, mantenint-se allunyat del desencadenant de les seves emocions.
 • Domina els seus sentiments però no actua per millorar les coses.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Controla la pròpia actuació i segueix parlant o treballant amb calma tot i les fortes emocions i sentiments experimentats (frustració, enuig, tensió).
 • Ignora o tracta d'evitar les provocacions i respon amb calma davant de les mateixes.
 • Sap mantenir un llenguatge i to de veu adequat en les converses tot i les queixes i/o provocacions dels altres.
 • Respon de manera positiva, reformulant els problemes o buscant solucions davant els mateixos.

 • Comprèn com les pròpies emocions afecten al seu acompliment i tracta d'evitar que puguin interferir a la seva feina diària.
 • Segueix funcionant bé o respon constructivament malgrat l'estrès.
 • Fa servir tècniques o hàbits específics per controlar les emocions i la tensió.
 • Controla la frustració davant d'obstacles freqüents o les dificultats per aconseguir els objectius.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Reconeix les pròpies emocions personals i tracta d'evitar que aquestes afectin a la seva gestió de l'equip.
 • Trasllada optimisme i confiança en el futur davant les situacions problemàtiques i complicades. Tracta que les emocions negatives no afectin directament a l'equip.
 • Manifesta comprensió per les emociones dels seus col·laboradors/es i ofereix consell i ajuda per controlar-les.
 • Promou accions i activitats dirigides a minvar la tensió de l'equip i guanyar confiança davant les dificultats diàries.