Autoconfiança

Aborda la persona reptes arriscats o s'enfronta a altres persones que tenen una posició superior?

Definició.

Autoconfiança és el convenciment sobre la pròpia capacitat per a realitzar amb èxit una tasca o escollir l'enfocament adequat per realitzar un treball o resoldre un problema. Inclou mostrar confiança en les pròpies capacitats (per exemple, davant noves dificultats), decisions i opinions.

 • Treballa sense requerir una supervisió o control estret sobre el seu treball.
 • Té confiança en si mateix i en el seu treball.
 • Es mostra segur davant les altres persones.
 • Parla i actua amb confiança.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Pren decisions o actua sense necessitat de consultar constantment amb el seu superior.
 • Pren decisions i actua amb seguretat malgrat els dubtes manifestats pels altres (subordinats/ades, col·laterals, etc.).
 • Actua fora de l'autoritat formal quan la situació ho requereix.
 • Actua amb decisió per solucionar els problemes tot i que no es pugui disposar de tota la informació necessària.

 • Actua com un expert/a, algú que domina les seves responsabilitats i treu les coses endavant.
 • No es desanima davant els fracassos i assimila eficaçment les seves lliçons.
 • Manifesta explícitament confiança en els seus propis criteris i judicis.
 • No desisteix davant els obstacles i problemes: persegueix els seus objectius amb tenacitat.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Busca noves responsabilitats i accepta comeses reptadores.
 • Manifesta la seva opinió de forma adequada quan no està d'acord amb els seus superiors/es, clients/es o persones en una posició superior.
 • S'ofereix per realitzar activitats i assumir responsabilitats desafiants.
 • Accepta riscos calculats per aconseguir els seus objectius.