Treball en equip i cooperació

Actua la persona per facilitar el funcionament del grup del qual forma part?

Definició.

Treball en equip i cooperació implica la intenció de col·laborar i cooperar amb altres, formar part d'un grup, treballar junts, com a oposat a fer-ho individualment o competitivament. Perquè aquesta competència sigui efectiva, la intenció ha de ser genuïna. Es pot considerar sempre que l'ocupant del lloc sigui membre d'un grup que funcioni com un equip. "Equip", com en el cas de "Lideratge", es defineix de forma àmplia com un grup de persones que treballa en processos, tasques o objectius compartits.

 • Té una actitud positiva per col·laborar amb altres persones.
 • Manté bones relacions amb els companys/es.
 • Ajuda quan li demanen.
 • Coopera amb actitud positiva en equips i dóna suport a les decisions dels mateixos. És un "bon jugador de l'equip".

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Manté els altres membres informats dels temes que els afecten (processos esdeveniments, accions individuals, etc.).
 • Es coordina amb els companys/es per assolir l'objectiu comú de l'equip.
 • Escolta els companys/es, valorant sincerament les seves idees i experiència, per aprendre d'ells/es.
 • Parla bé dels altres membres del grup, expressant expectatives positives respecte a les seves habilitats, aportacions, etc.

 • Fomenta i promou la col·laboració.
 • Anima i motiva les altres persones, fent-los sentir forts i importants.
 • Fomenta la participació i aportació d'idees de tots els membres de l'equip.
 • Reconeix públicament els mèrits dels membres del grup que han treballat bé.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Fa accions per desenvolupar un ambient de treball amistós, un bon clima i esperit de cooperació (celebra reunions i crea símbols d'identitat en el grup).
 • Resol els conflictes que es poden produir dins de l'equip.
 • Defensa la identitat i bona reputació del grup enfront tercers.
 • Fomenta i promou la cooperació entre diferents equips de treball.