Lideratge

Dirigeix la persona a un grup de gent de forma que treballin junts eficientment?

Definició.

Lideratge suposa la intenció d'assumir el rol de líder d'un grup o equip de treball. Implica el desig de guiar els altres. El lideratge acostuma a estar, però no està sempre, associat a posicions que tenen una autoritat formal. "L'equip" s'ha de considerar en sentit ampli com qualsevol grup en què la persona assumeix el paper de líder. S'ha de contrastar amb la competència de "Treball en Equip i Cooperació".

 • Lidera bé les reunions (estableix l'ordre del dia i els objectius de les reunions, controla el temps, assigna els torns de paraula, etc.).
 • S'assegura que el grup disposa de tota la informació necessària.
 • Explica les raons que han portat a prendre una decisió.
 • Manté una relació propera amb l'equip i coneix què està passant.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Utilitza estratègies complexes per mantenir alta la motivació del grup i per assolir bons nivells de productivitat (decisions de contractació i acomiadament, assignació de treballs a l'equip, formació, etc.).
 • Escolta i promou la participació i l'aportació d'idees.
 • Es preocupa per la motivació i bon clima de treball protegint al grup i defensant la seva reputació.
 • S'assegura que les necessitats del grup estan cobertes (obté els recursos, el personal i la informació que el grup necessita).
 • Dóna instruccions o demostracions, juntament amb les raons subjacents, com a estratègia d'aprenentatge.

 • Delega responsabilitats transmetent confiança, formant i fent un seguiment efectiu.
 • Dóna feedback positiu de millora a cada membre de l'equip per desenvolupar i motivar.
 • Desenvolupa a cada membre de l'equip segons les seves característiques i interessos.
 • Estableix plans d'acció i ofereix suggeriments específics de millora.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • S'assegura que les altres persones participen dels seus objectius, missió, clima, polítiques, etc.
 • Actua com a model a seguir per les altres persones.
 • Té un carisma genuí, comunica una visió de futur que genera entusiasme, il·lusió i compromís amb el projecte o la missió del grup.
 • Genera alt compromís davant reptes a assolir.