Direcció de persones

Estableix la persona estàndards de comportament ferms i se'ls exigeix als altres?

Definició.

Direcció de persones implica la intenció de fer que altres persones actuïn segons els nostres objectius, utilitzant apropiadament i adequadament el poder personal o l'autoritat que el lloc ens confereix. Inclou el "dir als altres el que han de fer".
L'estil varia segons ho requereixin les circumstàncies o les persones, des de ferm i directiu fins a exigent o fins i tot amenaçador. El fet d'intentar raonar, persuadir o convèncer els altres perquè facin alguna cosa és Impacte i Influència, no Direcció de Persones.

 • Dóna a les persones les instruccions adequades, deixant raonablement clares les necessitats i exigències.
 • Delega explícitament tasques rutinàries per poder dedicar-li temps a assumptes de major consideració.
 • Assigna tasques i responsabilitats al seu equip.
 • Organitza la feina i planifica les tasques de l'equip.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Denega amb fermesa peticions no raonables de les altres persones o estableix límits al seu comportament.
 • Pot manipular situacions per limitar les opcions de les altres persones o forçar-les que proporcionin els recursos desitjats.
 • Realitza seguiment, reconduint rendiments inadequats.
 • Posa límits a la conducta de les altres persones.

 • Estableix unilateralment estàndards i exigeix un elevat nivell de rendiment, qualitat o recursos.
 • Insisteix que es compleixin sense que es qüestionin les seves ordres o demandes.
 • Deixa clares les conseqüències de la manca de rendiment.
 • Duu a terme un seguiment estret i acurat del rendiment.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Compara públicament els objectius individuals assolits amb els establerts (per exemple: resultats de vendes vs. objectius individuals, assenyalant en vermell les discrepàncies).
 • Compara sistemàticament el rendiment amb els estàndards.
 • Tracta obertament i directament els problemes de rendiment que els demés plantegen.
 • Utilitza estratègies per promoure la productivitat podent arribar a mesures extremes i necessàries amb les persones que donin motiu (per exemple: trasllat d'un membre de l'equip a una altra àrea, comiat).