Preocupació per l'ordre i la qualitat

Presta la persona atenció als petits detalls i els organitza?

Definició.

Preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix en la preocupació contínua per reduir la incertesa del medi que ens envolta. S'expressa en formes com el seguiment i la revisió del treball i la informació, i en la insistència en la claredat dels rols i funcions assignades.

 • Vol que l'espai de treball, els rols, les expectatives, les tasques i les dades estiguin clars, i sovint per escrit.
 • Manté el seu espai de treball ordenat (documentació, eines, etc.) per ser utilitzats pels altres.
 • Segueix les normes i procediments establerts.
 • Es rigorosa en el seu treball i mostra preocupació per no cometre errors.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Repassa i comprova l'exactitud de la informació o el treball.
 • Comprova i repassa la seva feina per assegurar-se que no té errors.
 • És detallista i treballa amb rigorositat perquè el resultat sigui de qualitat i fiable.
 • Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva feina.

 • Vigila la qualitat del treball de les altres persones per assegurar-se que es segueixen els procediments establerts.
 • Porta un registre detallat de les activitats pròpies o de les altres persones.
 • Corregeix dades i errors de les altres persones.
 • Comunica errors sistemàtics per a la seva correcció.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Vigila el progrés d'un projecte respecte a les seves fases i terminis.
 • Realitza un seguiment de la informació, detectant i suplint llacunes o errors a través de la recerca d'informació.
 • Té una preocupació general per mantenir l'ordre en els sistemes establerts prenent mesures per corregir desviacions i assolir els objectius.
 • Optimitza sistemes i mètodes de treball per assegurar la qualitat.