Orientació a l'assoliment

S'esforça la persona per assolir o sobrepassar uns objectius? Assumeix riscos calculats per obtenir un benefici concret?

Definició.

Orientació a l'assoliment és la preocupació per realitzar bé el treball o sobrepassar un estàndard. Els estàndards poden ser el propi rendiment en el passat (esforçar-se per superar-lo), una mesura objectiva (orientació a resultats), superar els altres (competitivitat), metes personals que un mateix s'ha marcat o coses que ningú ha realitzat abans (innovació).

 • Intenta realitzar el treball bé o correctament.
 • Expressa frustració davant la ineficàcia o la pèrdua de temps (per exemple: lamenta haver perdut el temps i vol fer-ho millor) tot i que no realitza millores concretes.
 • No perd de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat.
 • Expressa el desig de fer millor les coses.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Utilitza els seus propis sistemes per mesurar i fer seguiment dels seus resultats amb els seus propis estàndards (no imposats per l'empresa).
 • Pot utilitzar nous mètodes o formes d'aconseguir els objectius imposats per l'empresa.
 • És perseverant per aconseguir els objectius, tot i els obstacles.
 • És eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.

 • Ambiciosos significa que hi ha un 50% de possibilitats d'assolir l'objectiu, cosa difícil, però no impossible.
 • Fa canvis específics en el sistema o en els seus propis mètodes de treball per aconseguir millores en el rendiment sense establir una meta específica (per exemple: troba millors formes, més ràpides, menys cares o més eficients de fer les coses, millora la qualitat, la satisfacció del client, el clima laboral, els ingressos obtinguts, etc.).
 • S'esforça per assolir els objectius, superant el que s'espera d'ella.
 • Busca l'excel·lència i la millora contínua a la gestió.
 • Realitza comparacions del seu rendiment actual amb altres passats (per exemple: "quan em vaig fer càrrec d'això, l'eficàcia era del 25%, actualment és d'un 85%").

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • Realitza anàlisi cost-benefici. Pren decisions i estableix prioritats i objectius sopesant "recursos utilitzats i resultats obtinguts".
 • Fa contínues referències al benefici potencial, a la rendibilitat o l'anàlisi cost-benefici.
 • Analitza els resultats empresarials.
 • Assumeix riscos empresarials calculats. Ex.: Compromet recursos importants i/o temps per millorar els resultats, és a dir, millorar l'acompliment, assolir objectius ambiciosos, etc.