Iniciativa

Reacciona davant urgències i/o s'anticipa la persona a les necessitats i oportunitats futures i actua en conseqüència?

Definició.

Iniciativa es refereix a: 1) Identificar un problema, obstacle o oportunitat i 2) Portar a terme accions per donar-los resposta. Per tant, la Iniciativa és la predisposició a actuar de forma proactiva i no només limitar-se a pensar en allò que s'ha de fer en el futur. El marc temporal d'aquesta escala va des de finalitzar projectes passats o actuals fins a la recerca de noves oportunitats. (No està inclosa l'elaboració de plans o pressupostos anuals).

 • Reconeix les oportunitats i actua en conseqüència o supera obstacles per resoldre problemes presents, actuant en el termini d'1 o 2 dies.
 • Mostra predisposició a participar i aportar idees.
 • No traspassa el problema, l'assumeix i proposa solucions.
 • S'involucra activament a les tasques que realitza. Reacciona davant oportunitats o problemes presents.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 3.

 • Actua ràpidament i decididament en una crisi, (quan la norma seria esperar, "estudiar la situació" o veure si es resol per si sola).
 • Aporta idees i realitza propostes que poden tenir un impacte positiu als resultats.
 • Pren decisions àgilment i ràpidament davant situacions d'urgència (sense esperar que ningú li digui què ha de fer).
 • Resol problemes i és resolutiu, buscant els recursos necessaris.
  És decisiva en situacions de crisi.

 • Crea oportunitats o minimitza problemes potencials mitjançant un esforç extra (viatge o visita especial, nou projecte) actuant en un termini d'1 a 3 mesos.
 • Actua proactivament, anticipant obstacles i oportunitats.
 • Aporta idees i realitza propostes innovadores que poden generar oportunitats de negoci.
 • Preveu oportunitats de millora no evidents i realitza accions per aprofitar-les, amb una anticipació d'1 a 3 mesos.

Vols saber quines són les conclusions?

T'explicaré les idees clau del nivell competencial al vídeo que acabes de veure i així et serà més fàcil identificar les principals diferències amb el final del vídeo de nivell 1.

 • S'anticipa i es prepara per a oportunitats o problemes específics que no són evidents per a les altres persones a mitjà i llarg termini.
 • Realitza accions per crear oportunitats o evitar crisis futures, amb una antelació de més de 3 mesos.
 • Genera noves idees i projectes nous per anticipar-se a les tendències de l'entorn.
 • Promou accions i decisions a mitjà i llarg termini que impliquen canvis significatius a l'Organització.